Velkoplošný tisk - reklamní plachty

Firemní devatero PDF Tisk Email

Firemní devatero firmy webpres.cz:

1. Vždy dbáme na dodržení smluvních podmínek daných za dílo - spolehlivost.

2. Respektujeme přání zákazníku – úcta.

3. Dodržení dodacích podmínek je naší prioritou – dochvilnost.

4. Při uzavírání obchodních smluv se řídíme pravidly fair play – spravedlnost.

5. Při předání díla musí vše sedět a být ve 100% pořádku - čistota a pořádek.

6. Zákazník na nás musí mít ve všem spolehnutí – jistota.

7. Sebemenší nesrovnalosti a odchylky ihned řešíme – zodpovědnost.

8. Nasloucháme naším zákazníkům a dbáme na jasné předání myšlenky - srozumitelnost.

9. Vztahy se zákazníky budujeme léta a jsou základem všeho - síla.