Velkoplošný tisk - reklamní plachty

Příprava dat PDF Tisk Email

Předtisková příprava


Správně připravená data mají zásadní vliv na kvalitu výsledné tiskoviny. Podklady pro tisk
přijímáme ve formátu Postscript nebo PDF . Pokud nemáte s předtiskovou přípravou zkušenosti, rádi
Vám připravíme data z Vašich podkladů v našem grafickém studiu.
Podklady pro tisk
• Nejlépe kompozitní PDF nebo Postscript.
• Při vytváření souboru PDF je bezpečnější nejdříve vytvořit Postscript a potom ho převést do
Adobe Distillerem do tiskového PDF. Není dobré používat přímo export do PDF.
• Při vytváření PDF z Corelu použít funkci:
Soubor – Publikovat do souboru PDF . . . – vybrat Styl PDF: PDF pro předtiskovou přípravu.
• Pro zachování standardní kvality doporučujeme obrázky v plném rozlišení (300 dpi).
• Soubor musí obsahovat písma (automaticky se připojí při korektním uložení do Postscriptu nebo
do tiskového PDF).
• Soubor by měl obsahovat ořezové značky.
• U dokumentů „na spad“ musí být nastaven přesah minimálně 2 mm.
• U plnobarevného tisku by měly být všechny objekty ve formátu CMYK (ne v RGB nebo Lab),
doporučujeme definovat barvy podle separačního vzorníku Pantone.
• Pro tisk přímými barvami vše převést na konkrétní přímé barvy Pantone, nebo dodat vzory barev
(Pro soubory s přímými barvami je důležité, pro případ že bychom museli barvy upravovat,
převést písma před uložení do Postscriptu nebo PDF do křivek, abychom mohli váš soubor
korektně otevřít v Illustratoru.)
• Nepoužívat vložené ICC profily.
• K souborům pro tisk je vhodné přiložit maketu odpovídající datovým podkladům, ze které je
patrný výsledný formát tiskoviny.