Velkoplošný tisk - reklamní plachty

Magnetická - folie PDF Tisk Email

Magnetická folie

Magnetická fólie je populární nosič reklamy a vizuální informace. Výhodou magnetické folie je její snadná odstranitelnost a dále tato folie nezpůsobuje poškození laku, které mohou způsobit samolepící fólie. Doslova v několika vtřeinách změníte soukromé vozidlo za firemní. Magnetická přilnavost závisí na tloušťce materiálu a povrchu, na které fólii přikládáme.

Aplikace magnetické folie

-       povrch, na který se magnetická fólie pokládá, nesmí být špinavý ani vlhký

-       dobrá zkušenost je s použitím dětského zásypu, který tvoří mezivrstvu mezi podkladem a povrchem magnetické fólie, čímž se zlepší přilnavost fólie

-       přilnavost se může také zlepšit zaoblením rohů o průměru ne menším než 2 cm

-       fólie by měla mít pokojovou teplotu, aby byla dostatečně elastická

-       kovový povrch musí být hladký bez prolisů, protlaků a chromovaných částí